Over ICW Noord

afbIn KNWU District Noord worden al een groot aantal jaren twee Interclub competities georganiseerd: een zomer competitie in het voorjaar en een winter competitie in het najaar/winter. Noordelijke wielerverenigingen en wedstrijd organisaties organiseren deze wedstrijden jaarlijks onder auspiciën van de Sporttechnisch District Coördinator van District Noord.

De wedstrijden kennen een laagdrempelig karakter. Ze zijn bedoeld om iedereen in het kader van breedtesport de kans te geven deel te nemen aan wedstrijden op de weg of in het veld.

De deelnemers moeten minimaal in het bezit zijn van een basislicentie. Bij de wintercompetitie kunnen renners (m/v) van de jeugd categorieën t/m de elite/beloften categorie deelnemen. Bij de zomer competitie is de elite/beloften categorie uitgesloten van deelname. Omwille van het uitgebreide programma, worden in beide competities een aantal KNWU-categorieën samengevoegd tot één categorie.
De ICW competities in District Noord kennen een eigen reglement. Dat wordt jaarlijks op de website www.knwunoord.nl gepubliceerd. 

De jurering wordt, mede vanwege het laagdrempelige karakter, meestal gedaan door een vrijwilligersjury. Die bestaat uit clubmensen van de organiserende vereniging, aangevuld met minimaal 2 ervaren KNWU jury leden. De jury streeft ernaar om iedere wedstrijd zo veel mogelijk renners te klasseren en in het klassement op te nemen. De ICW wedstrijden worden met chip gereden (op de wedstrijddag te huren). Er wordt geen videofinish gemaakt. Het is dus niet mogelijk om iets terug te kijken.
 
Zowel de zomer- als de winter competitie wordt afgesloten met een finalewedstrijd. Na afloop van deze wedstrijd worden de klassementsprijzen per categorie uitgereikt. Bij de ICW competities wordt gewerkt met ereprijzen (bekers of medailles).
 
Mede dankzij de bereidwillige medewerking van de noordelijke wielerverenigingen / wedstijd organisaties, kunnen we jaarlijks in de beide ICW competities leuke en aantrekkelijke wedstrijden aanbieden.
Omdat ons uiteindelijke doel is om gedurende het hele jaar 'laagdrempelige' wedstrijden te kunnen aanbieden met een aantrekkelijk wedstrijd programma in het eigen district, zijn nieuwe initiatieven altijd van harte welkom.

Meer informatie en aanmelding kan via de STDC van KNWU District Noord.