Wegwielrennen: Oplossing inzet motor begeleiding wielerwedstrijden nabij?

FRANEKER - Het is alom bekend dat wielerwedstrijden op de weg onder druk staan. Door een capaciteitsgebrek bij de politie zijn onvoldoende motoragenten beschikbaar om wegwedstrijden te begeleiden. Dat heeft er al toe geleid dat wegwedstrijden zijn ingekort of zelfs geannuleerd.
Er zijn -ook in ons district- (praktijk-) onderzoeken gedaan met het inzetten van goed opgeleide, gecertificeerde burger motorverkeersregelaars. Daaruit bleek dat die de politie-inzet bij de begeleiding van wedstrijden gedeeltelijk of zelfs grotendeels kunnen verminderen.

Kamerleden Alkkaya en Rudmer Heerema hebben daarom op donderdag 8 juli jl. een motie ingediend om dit te formaliseren. Zij stellen een aanpak voor de korte en lange termijn voor.
Voor de korte termijn willen zij bezien of een gereguleerde pilot uitkomst kan bieden. Voor de lange termijn moet een wijziging van de Wegenverkeerswet dat doen. Het doel daarvan moet zijn dat gebrek aan politie-motorondersteuning bij wielerwedstrijden er niet toe hoeft te leiden dat wedstrijden geannuleerd moeten worden. De motie is aangenomen met 143 stemmen voor!

Onze consul Henny Koerts vindt dat deze ontwikkeling hoop geeft. Mogelijk brengt het ook enthousiasme teweeg.

KNWU medewerker Henk van Beusekom heeft opgemerkt dat hiermee een vervolgstap op het Mobycon rapport komt (Onderzoek Verkeersveiligheid Wielerrondes). De bal ligt nu bij het ministerie van I&W om te kijken hoe de pilots op korte termijn zijn te realiseren.