Algemeen: Presentatie Nieuwsbrief Demarrage

MEEDEN - KNWU Noord heeft de vernieuwde nieuwsbrief gelanceerd: "Demarrage". Het is een medium om meer mensen te laten weten wat het bestuur van KNWU Noord doet voor de verenigingen en stichtingen in haar district.
In de eerste editie staat de coronacrisis en de gevolgen daarvan centraal. Het district wordt in haar enthousiasme voor de wielersport behoorlijk getemperd. Tot 1 september zijn geen wedstrijden mogelijk. Het district bestuur richt zich dan ook op de periode daarna.

Beperkte financiële middelen
De beschikbare financiële middelen zijn ook ingeperkt. Het hoofdbestuur van de KNWU heeft het district verzocht genoegen te nemen met 25% van de reguliere toelage. Het district bestuur heeft daarop gemeend de 75 % reductie ook op de afdracht van de verenigingen en stichtingen aan haar district toe te passen.

Voorjaarsvergadering
Op 11 juni 2020 wordt in Veendam, sportpark de Langeleegte, de voorjaarsvergadering van KNWU Noord gehouden. Dat is tevens ter voorbereiding op het KNWU Congres. Dat wordt 25 juni 2020 in Papendal georganiseerd. Daarbij worden uiteraard de corona maatregelen in acht geenomen, zoals een 1,5 meter setting!
Agenda 
- Notulen najaarsvergadering 2019 KNWU Noord
- Activiteiten jaarplan 2020
- Kosten activiteiten jaarplan 2020
- Meerjarig beleidsplan 2020-2024
- Congres KNWU 25 juni 2020 (info)