Algemeen: Egbert Lagro Koninklijk Onderscheiden

HEERENVEEN - Egbert Lagro (Heerenveen) is zondag 8 maart benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Tjeerd van der Zwan heeft hem in het Thialf Stadion het bijbehorende lintje opgespeld. Egbert kreeg de Koninklijke Onderscheiding voor de ongeveer zestig jaar die hij als vrijwilliger actief is geweest in met name de wielersport en de schaatssport. Egbert was zichtbaar aangedaan, maar blij: "Ik ben verrast."

Verenigingsniveau
Egbert begon zijn vrijwilligers carrière begin jaren zestig van de vorige eeuw bij de Leeuwarder wielervereniging De Friesche Leeuw. Daar was hij vooral actief in de jeugdcommissie. De jeugd is altijd zijn passie geweest. Na zijn overstap naar WV Olympia (1980) heeft hij die fuctie daar ook bekleed. Maar ook in diverse andere bestuursfuncties was Egbert daar actief. Daarnaast raakte hij nauw betrokken bij de organisatie van diverse klassiekers en criteria.
In 1976 haalde Egbert zijn jury diploma. Als Jurylid van het district Friesland vervulde hij in het begin meestal de functie van commissaris. Later fungeerde hij vooral als microfonist. Egbert heeft al zijn kennis en inzet ook ten dienste gesteld van landelijke commissies.
Egbert is ook een groot aantal jaren actief geweest bij de niet bij de KNWU aangesloten wielervereniging WV Snits. Als bestuurslid heeft hij daar eveneens zijn sporen verdient. In die hoedanigheid vervulde hij ook een belangrijke rol bij de "Wielerfederatie Nederland".

Districtsniveau
Op districtsniveau is Egbert lange tijd actief geweest in verschillende bestuursfuncties. In de Jeugdcommissie van District Friesland was hij voorzitter en secretaris. In het bestuur van het toenmalige District Friesland begon Egbert als 'gewoon' bestuurslid. Later beheerde hij de portefeuille van Penningmeester en, hoe kan het ook anders, die van Jeugdzaken.
In het in 2000 gevormde District KNWU Noord was Egbert tot 2011 belast met Jeugdzaken en het secretariaat.

Onderscheidingen
Egbert is voor zijn niet aflatende inzet voor de wielersport op diverse momenten onderscheiden. 
In 1990 kreeg hij, als eerste, de zilveren waarderingsspeld "It Sulveren Pompeblêd" van District Friesland opgespeld. Dat is te beschouwen als de voorloper van het "Glazen Wiel" van District KNWU Noord.
Het hoofdbestuur van de KNWU heeft hem in 2001 onderscheiden met het "Zilveren Wiel". In 2011 werd hem het "Gouden Wiel" opgespeld.

Schaatsen
Voorzitter Rein Zwart van WV Olympia betrok Egbert op zeker moment bij het marathonschaatsen in het Heerenveense IJsstadion Thialf. Daar konden ze hem met zijn ervaring als jurylid goed gebruiken. En ook daar ontwikkelde Egbert zich verder. Hij heeft opgetreden in de Baancommissie en was aankomstrechter bij diverse belangrijke wedstrijden. Na verloop van tijd trad Egbert toe tot de Technische Commisie Marathonschaatsen. Egbert is ook vaak als Steward opgetreden.

Foto: Bernard Pijper