Bestuur KNWU Noord

Rikus Bartol

Voorzitter : Contact ->>


Taak:

 • leidt de bestuurs- en districtsvergadering
 • vertegenwoordigt het bestuur bij het congres
 • vertegenwoordigt het bestuur overigens conform afspraken met het bestuur
 • doet representatie volgens afspraken met het bestuur

Bernard Pijper

Secretaris a.i.: Contact ->>
tijdelijk vervanger van secretaris Niels Holthof


Taak:

 • agendeert voor de bestuur - en districtsvergadering en legt de vergaderingen vast in besluitenlijsten (verslaglegging)
 • zorgt voor de correspondentie
 • zorgt voor de archieven
 • zorgt voor de communicatie vanuit het bestuur naar de leden (inhoud website)
 • vertegenwoordigt het bestuur bij het congres
 • vertegenwoordigt het bestuur conform afspraken met het bestuur
 • vervangt de penningmeester

Jan Eppo Nieborg

Penningmeester: Contact ->>


Taak:

 • bereidt de begroting voor
 • bereidt de jaarrekening voor
 • verzorgt het betalingsverkeer (inkomsten en uitgaven)
 • vertegenwoordigt het bestuur bij het congres
 • vervangt de secretaris

Herman Strijbosch

Portefeuillehouder weg


Taak:

 • behartigt alle aangelegenheden de wegsport betreffende
 • pleegt overleg met de STDC over aangelegenheden de wegsport betreffende
 • vertegenwoordigt het bestuur conform afspraken met het bestuur
 • vervangt de portefeuillehouder baan en werkt als zodanig nauw met deze samen

Herman Strijbosch

Portefeuillehouder  baan.


Taak baan:

 • behartigt alle aangelegenheden de baansport betreffende
 • pleegt overleg met de STDC over aangelegenheden de baansport betreffende
 • vertegenwoordigt het bestuur conform afspraken met het bestuur
 • vervangt de portefeuillehouder weg en werkt als zodanig nauw met deze samen

Rudi Nagengast

Portefeuillehouder jeugd.


Taak:

 • behartigt alle aangelegenheden de jeugd betreffende
 • pleegt overleg met de STDC over aangelegenheden de jeugd betreffende
 • vertegenwoordigt het bestuur conform afspraken met het bestuur
 • vervangt de portefeuillehouder off road en werkt als zodanig nauw met deze samen

Eerde de Vries

Portefeuillehouder Toerfietsen

Luit Ottema

Coördinatie KNWU Noord
Off-Road MTB ZC & ICW WC


Taak:

 • behartigt aangelegenheden de off road sport betreffende
 • pleegt overleg met de STDC over aangelegenheden de off road sport betreffende
 • vertegenwoordigt het bestuur conform afspraken met het bestuur

Bestuursondersteuning

Jan Dupon

Sporttechnisch District Coördinator, STDC.

reserve

Algemeen adviseur bestuur.

Luit Ottema

Algemeen adviseur bestuur.

Henny Koerts

Consul District Noord. Contact ->>

Nel Hadderingh

Consul District Noord. Contact ->>

Rooster van aftreden

       
             

Functie

Naam

Begin

2021

2022

2023

2024

Voorzitter

Rikus Bartol

2014

   *     

Secretaris

Bernard Pijper a.i.

2019

     *  

Penningmeester

Jan Eppo Nieborg

2019

 *      

Lid 1 (Off-Road) 

 Luit Ottema 2017         *

Lid 2 (weg en baan)

Herman Strijbosch

2021

     *  

Lid 3 (jeugd)

Rudi Nagengast

2015

       *

Lid 4 (toerfietsen)

Eerde de Vries

2019

 *      
             

Consul

Henny Koerts

nvt

       

Consul (assistent)

Nel Hadderingh

nvt

       

STDC

Jan Dupon

nvt

       

 

 

         
Adviseur BMX Vacant          
             
             

x = aftredend en niet herkiesbaar

         

* =  aftredend en herkiesbaar