Bestuur KNWU Noord

Rikus Bartol

Voorzitter : Contact ->>


Taak:

 • leidt de bestuurs- en districtsvergadering
 • vertegenwoordigt het bestuur bij het congres
 • vertegenwoordigt het bestuur overigens conform afspraken met het bestuur
 • doet representatie volgens afspraken met het bestuur

Niels Holthof

Secretaris: Contact ->>


Taak:

 • agendeert voor de bestuur - en districtsvergadering en legt de vergaderingen vast in besluitenlijsten (verslaglegging)
 • zorgt voor de correspondentie
 • zorgt voor de archieven
 • zorgt voor de communicatie vanuit het bestuur naar de leden (inhoud website)
 • vertegenwoordigt het bestuur bij het congres
 • vertegenwoordigt het bestuur conform afspraken met het bestuur
 • vervangt de penningmeester

Jan Eppo Nieborg

Penningmeester: Contact ->>


Taak:

 • bereidt de begroting voor
 • bereidt de jaarrekening voor
 • verzorgt het betalingsverkeer (inkomsten en uitgaven)
 • vertegenwoordigt het bestuur bij het congres
 • vervangt de secretaris

Niels Holthof

Portefeuillehouder weg


Taak:

 • behartigt alle aangelegenheden de wegsport betreffende
 • pleegt overleg met de STDC over aangelegenheden de wegsport betreffende
 • vertegenwoordigt het bestuur conform afspraken met het bestuur
 • vervangt de portefeuillehouder baan en werkt als zodanig nauw met deze samen

Tom Akkerman

Algemeen bestuurslid 
Tevens plaatsvervanger voor portefeuille weg en baan.


Taak baan:

 • behartigt alle aangelegenheden de baansport betreffende
 • pleegt overleg met de STDC over aangelegenheden de baansport betreffende
 • vertegenwoordigt het bestuur conform afspraken met het bestuur
 • vervangt de portefeuillehouder weg en werkt als zodanig nauw met deze samen

Rudi Nagengast

Portefeuillehouder jeugd.


Taak:

 • behartigt alle aangelegenheden de jeugd betreffende
 • pleegt overleg met de STDC over aangelegenheden de jeugd betreffende
 • vertegenwoordigt het bestuur conform afspraken met het bestuur
 • vervangt de portefeuillehouder off road en werkt als zodanig nauw met deze samen

Eerde de Vries

Toerfietsen

Paul Boer

Portefeuillehouder Off-Road


Taak:

 • behartigt alle aangelegenheden de off road sport betreffende
 • pleegt overleg met de STDC over aangelegenheden de off road sport betreffende
 • vertegenwoordigt het bestuur conform afspraken met het bestuur
 • vervangt de portefeuillehouder jeugd en werkt als zodanig nauw met deze samen

Bestuursondersteuning

Jan Dupon

Sporttechnisch District Coördinator, STDC.

Herman Strijbosch

Algemeen adviseur bestuur.

Luit Ottema

Algemeen adviseur bestuur.

Jan Nijmeijer

Consul District Noord. Contact ->>

Nel Hadderingh

Consul District Noord. Contact ->>

Rooster van aftreden

       
             

Functie

Naam

Begin

2020

2021

2022

2023

Voorzitter

Rikus Bartol

2014

     *   

Secretaris

Niels Holthof

2019

       *

Penningmeester

Jan Eppo Nieborg

2019

   *     

Lid 1 (off-road)

Paul Boer

2017

 *      

Lid 2 (weg)

Niels Holthof

2019

       *

Lid 3 (jeugd)

Rudi Nagengast

2015

 *      

Lid 4 (toerfietsen)

Eerde de Vries

2019

   *    
LId 5 Algemeen  Tom Akkerman 2019        *

Consul

Jan Nijmeijer

nvt

       

Consul (assistent)

Nel Hadderingh

nvt

       

STDC

Jan Dupon

nvt

       

Adviseur

Luit Ottema

nvt

       

Adviseur

Herman Strijbosch

nvt

       
Adviseur BMX vacant          
Adviseur baan vacant          

x = aftredend en niet herkiesbaar

         

* =  aftredend en herkiesbaar